IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení.

O čo sa jedná ?

Jedná sa predovšetkým o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných materiálov vytvorených v rámci projektu.

Každé využite pomôže.

Do národného projektu je aktuálne zapojených viac ako 2 000 učiteľov a medzi nimi mnoho takých, ktorí aj v týchto náročných podmienkach využívajú moderné digitálne nástroje a efektívne organizujú vzdelávaciu činnosť žiakov vo vzdialenom režime. Veríme, že medializácia možnosti využívania týchto nástrojov pomôže rozšíriť túto informáciu k čo najväčšiemu počtu učiteľov a škôl.

Od 18. 3. 2020 tak budú prostredníctvom web stránky projektu :

  •  zverejňované inovatívne metodiky spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľne pre domáce zadania žiakov,
  • realizované webináre (online workshopy) pre učiteľov jednotlivých predmetov zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií,
  • bude sprístupnený archív popularizačných aktivít pre žiakov – prednášok z IT čajovní, Nobelovských prednášok, a pod