1.5. Vytvorenie partnerstiev a sietí základných, stredných škôl a vysokých škôl a IT  firiem

Ak má Vaša škola záujem zapojiť sa do aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie aj naďalej môže vyplniť dotazník a prejaviť tak záujem stať sa IT Akadémia partner. Tieto školy však už nebudú mať možnosť získať IT Science laboratórium.

Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu.

K 25.10.2019 je v CRZ zverejnených  261 so základnými školami  a 205 so strednými školami .

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V RÁMCI LOKÁLNEJ SIETE (ZŠ, SŠ) 

Základné školy

Stredné školy

Vysoké školy

Benefity projektu

Adresár partnerských ZŠ a SŠ

Adresár partnerských VŠ

Adresár škôl vybavených IT Science Lab