1.5. Vytvorenie partnerstiev a sietí základných, stredných škôl a vysokých škôl a IT  firiem

Ak má Vaša škola záujem zapojiť sa do aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie aj naďalej môže vyplniť dotazník a prejaviť tak záujem stať sa IT Akadémia partner. Tieto školy však už nebudú mať možnosť získať IT Science laboratórium.

Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V RÁMCI LOKÁLNEJ SIETE (ZŠ, SŠ) 

K 15.1.2010 je v CRZ zverejnených  270 zmlúv so základnými školami  a 207 so strednými školami .
Ako sa stať IT Akadémia partner

Adresár škôl vybavených IT Science Lab

Adresár partnerských ZŠ a SŠ

Adresár partnerských VŠ

Benefity