2.3.Vytvorenie partnerstiev a sietí vysokých škôl a IT  firiem

Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu.

Vysoké školy

Adresár partnerských VŠ

IT firmy

Adresár partnerských firiem