Pre veľký záujem v decembri - online škola 3D tlače aj v januári a vo februári 2021

Spoznať svet 3D tlače a informačných technológií pomohla v decembri aj ONLINE školu 3D tlače 2020, ktoré sa realizuje v rámci národného projektu IT akadémia.

V decembri  sa v rámci národného projektu IT akadémia uskutočnila na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA prvá online škola 3D tlače. Žiaci stredných škôl sa pripájali a riešili zadané úlohy online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Oboznámili sa so základmi modelovania, 3D tlače. Po prvých dňoch zameraných na ukážky a vysvetlenie princípov modelovania a 3D tlače boli účastníci rozdelení do štyroch skupín, kde budú postupne riešiť praktické príklady. Priebežné výsledky jednotlivých tímov boli zverejnené na stránke podujatia a hodnotené podľa  spotreby materiálu, rýchlosti tlače, nápadu.

Ing. Lukáš Čechovič PhD. z Katedry technickej kybernetiky predstavil študentom aj fakultný projekt 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov a možnosť nazrieť aj do  fakultnej „kuchyne“. Aj samotní študenti FRI participujúci na tomto projekte vysvetlili využitie geografických informačných systémov v rámci tohto projektu spolu s praktickým mapovaním geografických dát. Účastníci  mali možnosť navrhnúť a vytlačiť na  fakultných 3D tlačiarňach svoje návrhy (kľúčenky, píšťalky…), ktoré im následne budú zaslané poštou spolu s certifikátom o absolvovaní.

Záujem o online školu bol veľký(viac ako 180 mladých ľudí). Aj preto sme sa rozhodli, že urobíme viacero online škôl 3D tlače v januári a vo februári. Tejto prvej sa zúčastnilo 30 žiakov stredných škôl prakticky z celého Slovenska. Teší nás záujem žiakov stredných škôl o oblasť informačných technológií a držíme im palce v ich ďalšom napredovaní v tejto oblasti.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/. Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti  a trhu práce  so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.